irsky cob logo 500px white

Registrácia na chovný zvod Írskych cobov 21. 8. 2021


I. uzávierka:  sobota 10. júla 2021
II. uzávierka:  nedeľa 1. augusta 2021

 
 
 


Horse

* Na zaradenie rodičov do pasu je povinne potrebný DNA doklad o rodičovstve! (Vyplňte, ak kôň ešte nie je registrovaný v ICS NL)

Majiteľ

 


# I. uzávierka II. uzávierka
Za prvého koňa
(zahŕňa aj katalóg)
20 € pre člena
40 € pre nečlena
25 € pre člena
45 € pre nečlena
Za každého ďalšieho koňa
(ten istý majiteľ)
[bez ďalšieho letáku]
15 € pre člena
30 € pre nečlena
20 € pre člena
35 € pre nečlena
X-trail 10 € pre člena
15 € pre nečlena
15 € pre člena
20 € pre nečlena
IBAN SK96 8330 0000 0027 0148 0181 -
SWIFT FIOZSKBAXXX Ak je potrebné
Variabilný symbol Dátum narodenia koňa Povinné
Informácia pre prijímateľa Meno koňa Voliteľné
Príjemca platby Klub chovateľov Írskych cobov Slovenská republika Ak je potrebné
Adresa Majerská 924/10, Prievidza, 971 01, Slovakia Ak je potrebné
Prehlasujem, že sú mi známe ustanovenia propozície a že sa im podrobujem. Súhlasím zo zverejnením mena a adresy v katalógu. Neúčasť na výstave z akýchkoľvek príčin nemôže byť dôvodom k nároku na vrátenie výstavných poplatkov.
Pozn.: Žrebce sú počas zvodu v samostatnej časti, nepredvádzajú sa na inom, ako vyhradenom mieste, prechádzajú len vstupom, určeným organizátorom, ... Za porušenie týchto pravidiel je sankcia 30 €, v prípade opakovaného porušenia je žrebec diskvalifikovaný a organizátor vyzve žrebca na opustenie areálu.
Files: Propozicie_chovny_zvod_2021 v3.pdf
Zásady ochrany osobných údajov