Klub chovateľov Írskych Cobov Slovenská republika 

Oficiálna skratka klubu: ICSR (Irish Cob Slovak republic)

Sídlo klubu: Majerská ulica 924/10, Prievidza, 971 01

 

IČO: 51806550

IBAN: SK96 8330 0000 0027 0148 0181 (FIO banka)

 

tel.: 0910 70 88 00 (+421 910 708 800)

e-mail: icsr@icsr.sk 

Prezident klubu:
Petra Mokrá
tel.: +421 902 236 780
Viceprezident klubu:
Bc. Soňa Mokrá 
tel.: +421 904 362 549
Ekonóm klubu:
MUDr. Jana Slobodníková
tel.: +421
E-mail: 
Člen predstavenstva:
Pavol Adamať
tel.: +421 905 724 852
Audítor:
Ivana Májeková
tel.: +421
E-mail:
Softvérový inžinier:
Erik Poliaček
tel.: +421 950 811 647